Kształtujemy patriotę,

świadomego Europejczyka,

człowieka wykształconego i kulturalnego,

przygotowanego do życia

w dynamicznie rozwijającym się świecie.

O Szkole

      Gimnazjum w Gołuchowie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku.
Od tego momentu, w swojej krótkiej dziesięcioletniej historii położona na skraju miejscowości,  nieopodal jeziora, przy zabytkowej alei lipowej szkoła zmieniała się, rozwijała              i piękniała.

Obecnie Gimnazjum w Gołuchowie zajmuje dwupiętrowy budynek dydaktyczny, jedną kondygnację budynku administracyjno-żywieniowego i kompleks sportowy.

Cały obiekt poddany został termomodernizacji – ocieplono mury, wymieniono wszystkie okna, wyremontowano dachy. Dzięki tym zabiegom w szkole oszczędza się energię cieplną. Zyskał też zewnętrzny wizerunek szkoły – kolorowa bryła budynku ładnie komponuje się z otaczającą ja przyrodą.
Wnętrze szkoły w części dydaktycznej także zostało odnowione. Zakupiono nowe meble do wszystkich izb lekcyjnych. Szkoła jest jasna i przestronna.

            Do dyspozycji uczniów przygotowano, oprócz 10 sal lekcyjnych, pracownię chemiczną, biologiczną i fizyczną. Dużym powodzeniem cieszy się pracownia informatyczna i sala audiowizualna,      w których,  poza  informatyką,  prowadzone są lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Uczniowie mogą korzystać z zasobów dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej i czytelni. Dodatkowym walorem zachęcającym uczniów do odwiedzenia biblioteki jest dostępne         w czytelni centrum informacji multimedialnej. Zakup przętu do pracowni informatycznej jak  i CIM został współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przed i po lekcjach uczniowie mogą spędzać czas w świetlicy szkolnej.

          Najokazalej w naszym gimnazjum prezentuje się kompleks sportowy. Dumą szkoły jest nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami dla 250 widzów. Dysponujemy także małą salą gimnastyczną, siedmioma szatniami z natryskami, siłownią      i sauną. Przy szkole położone jest boisko do gry w piłkę nożną,  siatkówkę, koszykówkę.
           
          W ciągu dziesięciu lat istnienia gimnazjum szkołę ukończyło 1323 uczniów. Obecnie uczy się  w niej 130 dziewcząt i  130 chłopców w 13 oddziałach. Uczniowie biorą udział w licznych projektach edukacyjnych, wymianie międzynarodowej, zajęciach pozalekcyjnych. Maja okazję rozwijać się podczas dodatkowych zajęć artystycznych i sportowych, kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
W pokonywaniu trudności szkolnych uczniowie mogą liczyć na fachową pomoc pedagoga szkolnego. Dolegliwości fizyczne łagodzi pielęgniarka szkolna.
Nad procesem dydaktycznym czuwa 27 nauczycieli, a sprawne funkcjonowanie szkoły zapewnia ośmioosobowy personel administracyjno-obsługowy.

Dbamy, by pierwszoklasiści, którzy trafiają do nas ze szkół podstawowych w Gołuchowie, Jedlcu, Kucharkach, Kucharach, Tursku i Kuczkowie znaleźli tu swoje miejsce i po krótkich trzech latach pobytu w gimnazjum umieli się          z nim utożsamiać.
W zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom wspiera pracowników szkoły system monitoringu oraz całodobowy dozór przez jedno z Biur Ochrony.

              Dążymy do tego, by nasza szkoła była dobra i stawała się coraz lepsza w opinii uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników i wszystkich, którzy będą mieli okazję w niej gościć.